Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Çalışma Alanları

Merkezin çalışma alanları;

a) Atçılık sektöründe yoğun ihtiyaç duyulan ve temininde dışa bağımlılığın söz konusu olduğu amaca uygun yüksek performanslı yarış ve spor atlarının yetiştirilmesini teşvik edici çalışmalarda bulunmak, bu konularda çalışma yapan şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel destek sağlamak ve danışmanlık yapmak.

b) Her türlü geleneksel atlı sporun canlandırılmasına ve sevdirilmesine dönük uygulama ve çalışmalar yapmak, bu konularda mevcut kulüplerle işbirliği yapmak, yeni kulüplerin kurulmasına öncülük etmek, bu sporların icra edilmesinde karşılaşılan sorunların bilimsel bir bakışla çözümlenmesine yardımcı olmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türkiye’deki yerli at ırklarının tespiti, tescili, koruması ve uygun alanlarda gen kaynakları oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalara yardımcı olmak.

ç) Atlarda koşu ve yarış performansını artırıcı yöntem ve teknikler üzerinde araştırmalar yapmak, atçılığın gelişmesine katkı sağlayacak her türlü atlı sporun yapılmasını başta Malatya ili olmak üzere ülke genelinde teşvik edici çalışmalar yapmak, kamu ve tüzel kişilerin yeni tesisler kurmasına, yeni binicilik ve atlı spor kulüplerinin oluşturulmasına öncülük etmek, diğer spor dalları gibi atçılık sporlarının da beden eğitimi ve spor yüksekokullarına entegrasyonu için çalışmalar gerçekleştirmek.

d) At, atçılık ve atlı sporların detaylı olarak ve tüm yönleriyle tarih biliminin yöntemleriyle araştırılacağı bilimsel çalışmaları yaptırmak, bu konuda kaynak olacak yayınlar hazırlatmak.

e) Atçılık ve binicilik malzemeleri ile donanımlarının Türkiye’de üretilmesini teşvik edici çalışmalar yapmak, sanayi ve sektör bileşenleri ile işbirliği yaparak teknolojik gelişmeler ışığında daha ucuz, modern ve kullanışlı yeni malzeme, donanım ve ekipmanlar üretilmesi konusunda araştırmalar yapmak, ihtiyaç duyulan konularda sektöre bilimsel destek sağlamak.

f) Nalbantlığın yeniden canlandırılması ve modern atçılığın ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, nal ve nalbantlık malzemelerinin geliştirilmesine dönük araştırmalar yapmak.

g) Üniversite bünyesinde hippoterapi uygulama ve araştırmaları yapılmasını teşvik etmek, hippoterapi konusunda bilgili at eğitmeni, amaca uygun at ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak, destek ve yardımcı taraf olarak işbirliği içerisinde çalışmalara katılmak.

ğ) At, atçılık ve atlı sporlara ilişkin bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla periyodik yayınlar çıkarmak, seminer, konferans ve kongre gibi ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülecek faaliyetlere destek vermek.

h) Araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası platformlarda yayımlamak; at, atçılık ve atlı sporlara yönelik ulusal ve uluslararası yayınları toplayarak kütüphane oluşturmak.

ı) Atçılık ve atlı spor sektörleri ile Üniversite arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve sektörlerde karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yerli ve yabancı sektör bileşenlerini buluşturmak, yenilikleri ve gelişmeleri ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve paylaşmak.

i) Atçılık ve atlı sporların geliştirilmesi için periyodik aralıklarla kurs ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, danışmanlık faaliyetleri yapmak, işletmelere üniversitelerin atçılık ve antrenörlüğü programı mezunlarından yetişmiş insan gücü sağlanmasına aracılık yapmak.

j) Atlı sporların geliştirilmesi ve teşviki için çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalar, müsabakalar, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek; düzenlenen yarışmalara, müsabakalara, sosyal ve sportif etkinliklere katılmak, Üniversiteyi bu etkinliklerde temsil etmek.

k) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöresel, ulusal ve uluslararası alanda at, atçılık ve atlı sporlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

TR_TR